Övningar i compassion/ medkänsla

Här hittar du ljudfiler med övningar.

Vill du få guidning i att träna medkänsla?
Gå en 8-veckors onlinekurs i
Compassion Mind Training! 

 


övningar i medkänsla/ compassion

Här är några övningar i medkänsla/ compassion. Du behöver introduceras för dem av en terapeut i en terapi eller på en kurs. Detta för att övningarna kräver att du får instruktioner runt hur du ska göra dem och i vilket sammanhang. 
En del som gör övningarna kan i början uppleva att de inte påverkas alls av dem. Andra kan uppleva ångest, ledsamhet, ilska, rastlöshet. En viktig sak att tänka på är att det är terapeutiska övningar och att de inte är till för att vara avslappnande.

Lugnande andning och träning av uppmärksamhet
Det här är en övning för att både träna in en lugnande andningsrytm, men också för att träna upp din förmåga att styra din uppmärksamhet.


Mindfulnessövning - medvetenhet om tankar, känslor, kroppen och beteendeimpulser


Compassion strömmar in


Compassion strömmar ut


Compassion-mentorn


Compassion-självet

Compassion-självet i kroppen
Ny variant av compassion-självet för att få en mer kroppslig upplevelse 


Trygg plats


En compassionövning
för morgonen


Tillåta obehag
Inspiration från övning i boken "ACT helt enkelt"


INFO till dig som går i CFT-terapi

Jag har tagit fram en 12-sidig text som du som terapeut kan ge ut till patienter. Den beskriver kortfattat teorin bakom CFT och hur vi arbetar med tankar, känslor, beteenden och visualiseringsövningar. Texten får du kopiera och sprida, men nämn källan.
Nu uppdaterad variant från februari 2017: