Övningar i compassion/ medkänsla

Här hittar du ljudfiler med övningar


Vill du få guidning i att träna medkänsla?
Gå en 8-veckors onlinekurs i
Compassion Mind Training! 
Kursen fungerar bra tillsammans med boken "Utan press: om medkänsla, prestation och stress"

 


Ljudövningar i medkänsla/ compassion 
 


För att göra de här övningarna behöver du innan ha läst om vad de handlar om för att göra dem på rätt sätt. Du hittar beskrivningar av dem i min nya bok. Men du kan även bli introducerad till övningarna  på en kurs i CFT eller av din CFT-terapeut.  
 

Styr din uppmärksamhet (6.35 min)


Bli medveten om dig själv (10.42 min)


Lugnande andning (8.09 min)

Längre variant av lugnande andning (15.22 min)
För dig som gjort grundövningen och vill få en längre stund att stanna med din andning.


Landa i kroppen (6.41 min)


En trygg plats (8.58 min)

Längre variant av trygg plats (19.20 min)
För dig som gjort grundövningen och vill få en längre stund att stanna på din trygga plats.


Ditt medkännande själv (13.37 min)


Att ta emot medkänsla (7.25 min)


Din medkännande mentor (8.10 min)


Möta obehag i kroppen (7.50 min)


Bli medveten om kroppen (6.49 min)


Äldre varianter av övningar
 

Lugnande andning och träning av uppmärksamhet
Det här är en övning för att både träna in en lugnande andningsrytm, men också för att träna upp din förmåga att styra din uppmärksamhet.


En compassionövning
för morgonen


Mindfulnessövning - medvetenhet om tankar, känslor, kroppen och beteendeimpulser


Compassion strömmar in


Compassion strömmar ut

Tillåta obehag

Compassion-självet

Compassion-självet i kroppen

Trygg plats


INFOtext om cft

Jag har tagit fram en 12-sidig text som introducerar CFT. Den kan läsas av vem som helst, men passar även om du som terapeut vill ge ut info till klienter. Den beskriver kortfattat teorin bakom CFT och hur vi arbetar med tankar, känslor, beteenden och visualiseringsövningar. Texten får du kopiera och sprida, men nämn källan.
Nu uppdaterad variant från februari 2017: