Övningar i compassion/ medkänsla

Här hittar du ljudfiler med övningar

Vill du få guidning i att träna medkänsla?
Gå en 8-veckors onlinekurs i
Compassion Mind Training! 
Kursen fungerar bra tillsammans med boken "Utan press: om medkänsla, prestation och stress"

 

Ljudövningar i medkänsla/compassion 


För att göra de här övningarna behöver du innan ha läst om vad de handlar om för att göra dem på rätt sätt. Du hittar beskrivningar av dem i min nya bok. Men du kan även bli introducerad till övningarna  på en kurs i CFT eller av din CFT-terapeut.  
 

Styr din uppmärksamhet


Bli medveten om dig själv


Lugnande andning


Landa i kroppen


En trygg plats


Ditt medkännande själv


Att ta emot medkänsla


Din medkännande mentor


Bli medveten om kroppen

Äldre varianter av övningar

Lugnande andning och träning av uppmärksamhet
Det här är en övning för att både träna in en lugnande andningsrytm, men också för att träna upp din förmåga att styra din uppmärksamhet.


En compassionövning
för morgonen


Mindfulnessövning - medvetenhet om tankar, känslor, kroppen och beteendeimpulser


Compassion strömmar in


Compassion strömmar ut

Tillåta obehag

Compassion-självet

Compassion-självet i kroppen

Trygg plats


INFO till dig som går i CFT-terapi

Jag har tagit fram en 12-sidig text som du som terapeut kan ge ut till patienter. Den beskriver kortfattat teorin bakom CFT och hur vi arbetar med tankar, känslor, beteenden och visualiseringsövningar. Texten får du kopiera och sprida, men nämn källan.
Nu uppdaterad variant från februari 2017: