Föreläsning om compassionate leadership för svenska chefer

28 april 2016

I veckan höll jag en föreläsning för företaget Vergentas kunder. Det var chefer från olika företag och myndigheter som fick en introduktion i Compassionate Leadership och hur vi kan minska stress, otrygghet och rädsla på arbetsplatser.
Den 31 mars i år kom nya arbetsmiljöregler runt ett hållbart arbetsliv från Arbetsmiljöverket. Se video om det här: www.av.se/. Detta utifrån bakgrunden att den stressrelaterade ohälsan ökat de senaste åren. Förra året var akut stressreaktion den vanligaste diagnosen av alla sjukdomsfall. 
För att skapa långsiktig förändring runt stressen i samhället behöver vi få in kunskap om hur vår hjärna och kropp fungerar i företagsvärlden. Vad som skapar stress, men även vad som skapar trygghet och återhämtning. Ett förhållningssätt av compassion hjälper inte bara till att minska stress, utan det skapar även gynsamma förhållanden för att vår hjärna ska fungera så bra som möjligt när vi är på jobbet. Det hjälper oss att bli mer kreativa, fokuserade, ökar vår möjlighet att samarbeta, tänka långsiktigt och se problem utifrån olika perspektiv.
En stressad kropp och hjärna minskar produktivitet även när det inte går så långt som till sjukskrivning. Trygghet och balans ökar vår hjärnas förmåga att kunna göra ett bra arbete och ökar produktivitet. Så ska vi skapa ett hållbart arbetsliv och människor som både är produktiva och mår bra så behöver vi arbeta på både individ- organisation- och samhällsnivå. Compassionate leadership och compassion i organisationskulturen är en väg att gå.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln