CFT, compassion/ medkänsla

vad är compassionfokuserad terapi?

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en KBT-terapi men med inslag från anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och buddhistiska meditationer. Man jobbar med tankar, känslor och beteenden för att bygga upp en inre trygghet som behövs för att kunna möta rädslor och genomföra långsiktiga förändringar.

I terapin tränar man bland annat upp ett varmt och omhändertagande förhållningssätt till sig själv och andra, en styrka för att kunna tolerera obehag, en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring. Målet är att utveckla en del av sig själv som man har med sig ut i livet. I CFT vill man åstadkomma långsiktig förändring och inte enbart symptomlindring.

Terapiformen är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert som främst fokuserat på människor som haft mycket självkritik och dålig självkänsla. Men CFT passar egentligen alla människor eftersom vi mår bra av att träna hjärnan i välmående. Metoden kan vara extra hjälpsam om du har låg självkänsla, upplever mycket ångest, oro, är kritisk mot dig själv eller andra, har svårt att reglera dina känslor, upplever relationsproblem, har höga prestationskrav eller har svårt att känna dig nöjd med dig själv.

Här är en häfte för dig som vill veta mer om CFT, går i en terapi eller är terapeut och vill ha material att lämna ut till klienter:

 

mina böcker om cft

vad är compassion och medkänsla?

Compassion eller medkänsla är ett förhållningssätt till livet där du skapar en inre trygghet för att kunna hantera livets upp- och nedgångar. Det är en förmåga som hjärnforskningen har visat att det går att träna upp och som gör att du förändrar områden i hjärnan. Genom att träna dig i compassion får du lättare att bland annat aktivera trygghet och lugna ner dig själv när du känner stress eller oro. Du lär dig att reglera dina känslor och skapar förutsättning för bra relationer med andra.

Ofta befinner vi människor oss i kampen om att bli av med obehag och hålla fast i det som är behagligt. Det gör att vi sällan kan slappna av och tillåta livet att vara som det är. Compassion hjälper oss att hantera livet på ett annat sätt. Istället för att pressa oss till att göra saker och vara hårda och kritiska när vi möter motgångar och misslyckanden så lär vi oss att ta hand om oss själva.

 

hur gör man för att träna compassion/ medkänsla?

Att träna sig i compassion kan man göra på många olika vis. Man kan arbeta med tankar, beteenden, känslor och uppmärksamhet. Och man kan träna sig i de övningar som heter Compassion Mind Training. Övningarna utgår ifrån kunskapen om att hjärnan inte kan se skillnad på vad vi upplever i verkligheten och vad vi föreställer oss för vårt inre. Därför kan vi genom att visualisera olika scenarios av trygghet träna upp hjärnans trygghetssystem.

Du kan träna dig i compassion på egen hand, men jag rekommenderar dig att gå en kurs eller lära dig compassionträning av en psykolog. Man behöver kunskap om hur man tränar för att göra det på rätt sätt så att det får den effekt man önskar.

 

Forskning

vad visar forskningen?

Forskningen om CFT har ökat de senaste åren. Man har bland annat hittat effekter på relationer, stress, nedstämdhet, ångest, självkritik, empatitrötthet och altruistiskt beteende.

Metoderna som används i CFT har forskningsstöd, men eftersom det är en ny metod så saknas det än så längre tillräckligt stora studier för att säga att CFT som hel terapimetod är evidensbaserad. För det behövs stora kontrollerade studier med kontrollgrupp. 

 

Introducerande artiklar om cFT

Specifika problem

övriga CFT-studier

Övriga artiklar om compassion

Videoklipp

gilbert om cft

 

chris irons om cft

 

Om vår förmåga att kunna förändra hjärnan

Vikten av att vara sårbar

om känslor
 

vad cft är
 

cft för ilska
 

self-compassion
 

därför behövs compassion

Prestation och medkänsla

självkritik

Svenska böcker om CFT och medkänsla

Mer material

Info om cft för klienter på engelska
 


Manual för terapeuter om Ilska av russell kolts

två poddar där jag pratar om medkänsla, prestation och stress

Bra länkar

Paul Gilberts sida där du hittar forskning, träningsmaterial, terapiupplägg m.m www.compassionatemind.co.uk

Sida med ljudfiler av Dennis Tirch
soundcloud.com/dennis-tirch-phd

Kristin Neffs sida med fokus på self-compassion. Länkar till många forskningsartiklar. Även videos och ljudfiler.
www.self-compassion.org

The compassionate mind foundation USA.
www.compassionfocusedtherapy.com

Center vid KI som bland annat forskar på Compassion.
www.socialsustainability.se

Information om självmedkänsla av journalist som skrivit boken "Självmedkänsla"
www.agnetalagercrantz.se