Kurser och föreläsningar
i Compassion-
fokuserad terapi

Utbildningarna ges genom utbildningsföretaget Compassionfocus Sweden. Du kommer dit genom att klicka på kurserna.

onlinekurs i compassion mind training/ medkänsla

För privatpersoner.
 

cft 1 - introduktionskurs

2 dagars introduktionskurs i
Compassionfokuserad terapi/Compassion Focused Therapy.


21-22 mars 2018 (fullsatt)
15-16 februari 2018 fullsatt

Kursens syfte är att ge deltagarna grunden till metoden och ge den kunskap som behövs för att börja arbeta med CFT. Kursen bygger på Paul Gilberts utbildningar.

cft 2- fortsättningskurs

2 dagars fortsättningskurs i
Compassionfokuserad terapi/Compassion Focused Therapy.


12-13 april 2018 (fullsatt)

Fokus under kursen kommer att ligga på praktiskt arbete med klienter. Men vi fördjupar även den teoretiska kunskapen generellt för CFT och runt specifika interventioner.

cft 3 -
avancerad kurs

2 dagars avancerad kurs i CFT.

8-9 mars 2018

För dig som gått CFT 2 och vill fördjupa dig.

Specialistkurs för psykologer

8 kursdagar uppdelade på 4 tillfällen.

Planerad ny kurs ht 2018.

handledning/
processinriktat lärande

CFT är en komplex terapi som det tar tid att lära sig. Förutom att få grunden i kursform behöver man få hjälp i processen att arbeta med klienter. 

företags-
utbildningar

Compassion i arbetslivet och Compassionate Leadership talas det mer och mer om som verktyg för att skapa en hållbar arbetsmiljö.