Kurser och föreläsningar
i Compassion-
fokuserad terapi / CFT


Utbildningarna ges genom utbildningsföretaget Compassionfocus Sweden. Du kommer dit genom att klicka på kurserna.

Onlinekurs - utveckla Compassion/ Medkänsla/ Självmedkänsla
Nu sommarkampanj 20%

För privatpersoner

2 dagars introduktionskurs i
Compassionfokuserad terapi

Ingen kurs under 2019

2 dagars fortsättningskurs i
Compassionfokuserad terapi

Ingen kurs under 2019

2 dagars avancerad kurs i CFT.

Ingen kurs under 2019