kurser och föreläsningar
I COMPASSIONFOKUSERAD TERAPI

Utbildningarna ges genom mitt nystartade utbildningsföretag Compassionfocus. Du kommer dit genom att klicka på kurserna.

Webbkurs i compassion mind training/ medkänsla

Nu är den här!
 

cft 1 - introduktionskurs

2 dagars introduktionskurs i
Compassionfokuserad terapi/Compassion Focused Therapy.


15-16 februari 2018
(Kursen 5-6 okt 2017 är fullbokad)

Kursens syfte är att ge deltagarna grunden till metoden och ge den kunskap som behövs för att börja arbeta med CFT. Kursen bygger på Paul Gilberts utbildningar.

cft 2- fortsättningskurs

2 dagars fortsättningskurs i
Compassionfokuserad terapi/Compassion Focused Therapy.


29-30 november 2017
eller
12-13 april 2018

Fokus under kursen kommer att ligga på praktiskt arbete med klienter. Men vi fördjupar även den teoretiska kunskapen generellt för CFT och runt specifika interventioner.

cft 3 -
avancerad kurs

2 dagars avancerad kurs i CFT.

8-9 mars 2018

För dig som gått CFT 2 och vill fördjupa dig.

Specialistkurs för psykologer

8 kursdagar uppdelade på 4 tillfällen.

Start september 2017.

Fullbokad.

handledning/
processinriktat lärande

CFT är en komplex terapi som det tar tid att lära sig. Förutom att få grunden i kursform behöver man få hjälp i processen att arbeta med klienter. 

företags-
utbildningar

Compassion i arbetslivet och Compassionate Leadership talas det mer och mer om som verktyg för att skapa en hållbar arbetsmiljö.